RMR STAVÚvodProjektyKatalógy domovFotoPartneriKontakt
 
 
 
 
RMR STAV
  O našej spoločnosti
  Rekonštrukcie stavieb
  Financovanie stavieb
  Prečo zatepľovať?
  Certifikáty
 
 
 
Kontakt

R.M.R. STAV s.r.o.
Svitavská 8/45, Žiar nad Hronom

IČO: 48003115
DIČ: 2024170907

00421 905 873 176

rmrstav.sro@gmail.com
www.rmr-stav.sk
 

Stabilita

Naša spoločnosť prišla počas niekoľkoročnej činnosti do kontaktu z mnohými klientmi. Tí nás nie raz utvrdili v tom, že jasne dohodnuté pravidlá sú pre úspešnú spoluprácu rovnako dôležité ako kvalita a cena zhotoveného diela. Jednoznačne platí Clara pacta, boni amici - dobré zmluvy robia dobrých priateľov. Preto našim klientom poskytujeme tie najkvalitnejšie služby a bezpochyby dodávame tie najkvalitnejšie materiály, ktoré sú v súlade s požadovanými technickými normami. Tieto postavenému dielu zaručujú dlhú životnosť a spoľahlivosť. Nemáme v úmysle hazardovať s menom našej spoločnosti a už vôbec nemienime sklamať našich klientov. Preto si našich dodávateľov vyberáme veľmi starostlivo. Spolupracujeme s dodávateľskými spoločnosťami, ktoré prešli testom času a aj po niekoľkých rokoch a rôznych krízach stoja pevne na vlastných nohách. Taktiež s našimi dodávateľmi tlačíme ceny na minimum, čo sa v praxi odrazí na konečnej cene stavby.
 
V praxi to funguje asi tak, že po spoločných konzultáciách s nami a so svojím stavebným dozorom sa klient rozhodne aký stavebný materiál chce použiť na stavbu svojho domu. Po výbere kvalitného materiálu bude našimi spolupracovníkmi vypracovaná cenová ponuka. A teraz to dôležité. Cenová ponuka je fixná a nemenná až do dokončenia diela. Sme zásadová firma a preto si pevne stojíme za tým na čom sa dohodneme. U nás nemeníme pravidlá počas hry, tak ako to často býva zvykom. Cena je nemenná a klient má istotu, že konečná platba za vykonanie diela bude taká, na akej sme sa pred realizáciu dohodli. Najvyššia kvalita a nemenná cena sú faktormi, ktoré vnášajú do spoločnej spolupráce ISTOTU A SPOKOJNOSŤ.

Rozdelenie stavby
Toto riešenie prináša istotu do celej realizácie stavby a to pre obe strany, čiže pre objednávateľa aj pre nás ako zhotoviteľa. Celá stavba sa rozdelí do viacerých etáp, a to buď podľa finančnej čiastky, alebo podľa časového obdobia. Každý zrealizovaný úkon bude platení postupne. Ako náhle bude určitý stavebný úkon vykonaný dôjde k jeho kontrole a až následne k samotnej platbe.
Názorný príklad: My zrealizujeme zhotovenie základovej dosky v cene napr. 8000,- €. Následne dôjde ku kontrole vykonaného úkonu a to stavebným majstrom, stavebným dozorom a v neposlednom rade aj kontrolou samotného klienta. V prípade spokojnosti všetkých zúčastnených strán dôjde k platbe klienta a pokračuje sa v stavebnej činnosti. Od okamihu platby sa klient stáva majiteľom zhotovenej časti rodinného domu. Týmto spôsobom sa pokračuje až do ukončenia stavby. Tento spôsob je jednoduchý, prehľadný a najmä klient má všetko pod kontrolou. Toto je jedna z možností, ako rozdeliť realizáciu stavby na etapy.
Druhá možnosť je rozdeliť stavbu na časti podľa časového obdobia a to v intervaloch 4 týždne. Pri tomto spôsobe bude platba za vykonané úkony prebiehať každé 4 týždne. Samozrejme ako v prvom prípade ku platbe dôjde vždy až po dôkladnom odkontrolovaní a schválení úkonov všetkými stranami. Veľkou výhodou tohto riešenia je, že postupnosť prác je neustále kontrolovaná oboma stranami počas celej realizácie stavby. Objednávateľ a zhotoviteľ tak predídu možným nepríjemnostiam po skolaudovaní zhotovenej stavby.

Záruka
Štandardná záruka poskytovaná našou spoločnosťou na prácu a materiál je 5 rokov v horizonte od ukončenia stavby. V prípade záujmu však nie je vylúčené predĺženie záručného servisu aj na dlhšie obdobie. Záruky na jednotlivé dodávané zariadenia sú poskytované výrobcami.

 
 
  2014 RMR STAV, všetky práva vyhradené