RMR STAVÚvodProjektyKatalógy domovFotoPartneriKontakt
 
 
 
 
RMR STAV
  O našej spoločnosti
  Rekonštrukcie stavieb
  Financovanie stavieb
  Prečo zatepľovať?
  Certifikáty
 
 
 
Kontakt

R.M.R. STAV s.r.o.
Svitavská 8/45, Žiar nad Hronom

IČO: 48003115
DIČ: 2024170907

00421 905 873 176

rmrstav.sro@gmail.com
www.rmr-stav.sk
 

ENERGETIK

Slnečná energia alebo solárna energia je energia získaná zo Slnka. Na Zem dopadá vo forme žiarenia. Skladá sa z tepelnej a svetelnej energie. Prichádza vo forme elektromagnetických vĺn. Množstvo slnečnej energie, ktoré dopadne ročne na povrch Zeme je asi 10 000 násobne väčšie, než je súčasná celosvetová spotreba energie za 1 rok. Jediným skutočne trvalo obnoviteľným zdrojom energie je Slnko.

Efektívne využitie slnečnej energie zabezpečí iba projekt uceleného solárneho systému. Jeho hlavnými prvkami sú solárne kolektory, ohrievač vody s výmenníkom tepla, obehové čerpadlo, expanzná nádoba, potrubie a regulácia. Často sa využíva kombinácia s inými zdrojmi tepla, ako sú plynové kotly, kotly na drevo, krbové vložky či tepelné čerpadlá. Najmä pri kombinovaných systémoch je pre správne, a čo najefektívnejšie fungovanie dôležitá kompatibilita jednotlivých prvkov. Túto podmienku najlepšie splníme, keď použijeme celý systém od jedného, podľa možnosti renomovaného výrobcu.

Využitie solárnych kolektorov
• prípravu teplej vody v domácnostiach, priemysle a komerčných budovách
• ohrev vody pre bazény celoročne
• vykurovanie priestorov (budovy, skleníky, sauny)
• sušenie rastlín
• v miestach s nedostatočnou dostupnosťou palív

Výhody solárnych kolektorov:
Ekológia - Nulové negatívne ekologické vplyvy počas prevádzky. Na rozdiel od iných energetických zdrojov, čiastočne aj iných druhov OZE (obnoviteľné zdroje energie), patrí slnečná energia k najčistejším energetickým zdrojom aké ľudstvo pozná.
Recyklácia - Možnosť 100 %-nej recyklácie použitých materiálov. Hlavné konštrukčné materiály slnečných kolektorov sú najčastejšie hliník, meď a sklo. Aj rozhodujúca časť ostatných komponentov solárneho systému je dobre recyklovateľná.
Účinnosť - Relatívne vysoká (40-65 %) účinnosť premeny slnečného žiarenia na teplo v porovnaní s fotovoltaikou ( 5 – 15 %)
Nezávislosť - Väčšia nezávislosť od monopolných dodávateľov energií.
Spoľahlivosť - Vysoká spoľahlivosť a komfort počas prevádzky (bez nárokov na údržbu a obsluhu).
Životnosť - Záruka na kolektory je 15 rokov. Skúsenosťami overená životnosť je 25 až 30 rokov.
Kompletné zariadenie - Solárny ohrev zahrňuje aj zásobník, elektronickú reguláciu, expanznú nádobu, obehové čerpadlo a celý rad ďalších armatúr, potrebných pre bezchybnú funkciu solárneho zariadenia, pričom kompletnú dodávku a montáž zabezpečuje jeden zhotoviteľ.

V našej ponuke dodávame špeciálny balík pre všetkých klientov spoločnosti RMR stav, ktorý pozostáva z nasledovných produktov:

Solárny kolektor TS 300
Plochý kolektor na vertikálnu montáž v solárnych systémoch s obehovým čerpadlom. Pozostáva z kompaktnej lisovanej skrine z jedného kusu plechu, v ktorej je pomocou zasklievaceho rámu z nekorodujúcich hliníkových profilov upevnené bezpečnostné solárne sklo. Lamely absorbéra z tvarovaného Al-Mg plechu s vysokoselektívnou konverznou vrstvou obopínajú meander z medenej rúrky. Kolektor vhodný najmä pre štandardné inštalácie ohrevu TUV, ohrev bazénov, prikurovanie.

Technické údaje
Pôdorysná plocha 2.03 m2
Absorpčná plocha 1.78 m2
Skladobný rozmer 1040 x 2040 mm
Krycie sklo bezpečnostné, solárne, hrúbka 4 mm
Pripojovacie vývody TS 300 L - rúrkové, DN 18
TS 300 P- prírubové, DN 26
Tepelná
Izolácia minerálna plsť
Celkový kvapalinový obsah 1,57 l
Celková hmotnosť 36,5 kg
Konverzná vrstva TS 300 - vysokoselektívna na báze oxidu hlinitého pigmentovaného koloidným niklom
Slnečná absorbivita TS - 300 minimálne 0.95
Tepelná emisivita pri 82oC TS 300 - maximálne 0.16
Optická účinnosť 81%
Doporučená pracovná teplota pod 100 oC
Kľudová teplota pri žiarení 1000W/m2 a teplote okolia 25oC 178 oC
Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny 600 kPa
Doporučený prietok teplonosnej kvapaliny 30 - 100 l/h jeden kolektor
Skriňa kolektora výlisok z nekorodujúceho Al - Mg plechu
Energetický zisk* 525 kWh/m2/rok

Čo to znamená v praxi:
Každý klient, ktorý sa rozhodne prostredníctvom našej spoločnosti zrealizovať stavbu rodinného domu má nárok na balík ENERGETIK s 50 % ZĽAVOU. Program ENERGETIK je určený pre 2 – 4 člennú domácnosť. Jedná sa o 2 ploché termické kolektory s konštrukciou + 300 litrový 2 valentný solárny bojler DZ Dražice + digitálna regulácia. Dokurovanie solárneho zásobníka: 1. slnko a 2. kotol. Balík zahŕňa kompletnú zostavu spolu s rozvodmi, izoláciou a prislúchajúcimi armatúrami a tvarovkami, a samozrejme odbornú montáž celého zariadenia. V prípade potreby dokurovania ohrievača teplej vody elektrickou špirálou, je možné túto doinštalovať na požiadanie. Ďalej zahŕňa 15 ročnú záruku na kolektory, 5 ročnú záruku na montážne práce a tlakovú tesnosť celého solárneho systému. Záruku na ostatné jednotlivé zariadenia v systéme je individuálna, podľa výrobcu a typu daného zariadenia, min. však 2 roky.

Celková cena materiálu + montáže s DPH sa pohybuje na území SR v cenovej relácií približne 3.000,-€.

Klientom, ktorí sa rozhodnú stavať rodinný dom prostredníctvom našej spoločnosti, ponúkame program ENERGETK s 50 %-nou ZĽAVOU na špeciálny solárny balík. A teda ušetria 1.500,- € !!!!!!!

Len pre zopakovanie: 2 KS Solárny kolektor TS 300
300 litrový 2 valentný solárny bojler DZ Dražice
digitálna regulácia
medené rozvody DN18,
izolácia AEROFLEX,
armatúry,
tvarovky,
teplonosné médium v systéme do mínus 33Cº
+
kompletná montáž
V celom solárnom systéme sú použité komponenty výhradne z EU.

Záručná doba je :
15 rokov na kolektory
5 rokov na zásobníky
Záruka na ostatné jednotlivé zariadenia v systéme je individuálna, podľa výrobcu a typu daného zariadenia, min. však 2 roky
5 rokov na vykonanú montáž a tlakovú tesnosť celého systému.

 
 
  2014 RMR STAV, všetky práva vyhradené